Om Du Känner Igen Dig

OM DU KÄNNER IGEN DIG

Om Du som läser den här sidan känner igen dig, ska du veta att du inte är ensam om att ha de här erfarenheterna. Misshandel i nära relationer är vanligare än man tror. Kanske finns det någon du kan prata med om det här? Kanske finns det någon människa som du har förtroende för, som du kan vända dig till och berätta om dina känslor, tankar och upplevelser? Det kan vara det första steget till att själv börja må bättre! Du är värd att må bra, och att leva ett liv som är fritt från alla typer av misshandel. Om Du lever med misshandel är du en stark person. Det krävs en enorm styrka att klara av att leva med misshandel. Men du förtjänar bättre, och du är värd att leva fri från våld. 

Du kan se om Kriscentrum finns där du bor. Du kan också söka på nätet efter en Kvinnojour som finns nära där du bor. Du kan även ringa Kvinnofridslinjen på telefonnummer: 020-505050. Det är en stödtelefon för dig som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. I begreppet våld räknas också psykiskt våld, dvs verbal misshandel. Även du som inte själv är utsatt, men som har en vän eller släkting som är det, är välkommen att ringa. Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen. Här kan du få professionellt stöd och hjälp med rent praktiska frågor. NCK - Nationellt Centrum för Kvinnofrid - har skapat en kunskapsbank där du också kan läsa mer om ämnet: www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken

 

OM DU UNDRAR OM DETTA GÄLLER DIG

Den som blir verbalt och psykiskt misshandlad kommer att tvivla på sina egna känslor och uppfattningar om verkligheten, eftersom det är just det som verbal och psykisk misshandel gör med en människa. Och det är just det som underlättar och hjälper misshandlaren att kunna misshandla dig. Hans misshandel gör dig förvirrad och rubbad ur balans vilket gör dig mer mottaglig för hans kontroll av dig. Du börjar ta in hans osanna och negativa bild av dig. Och du kommer alltmer att tvivla på dig själv, dina upplevelser och även hur du upplevs av andra. Men du ska veta att: om du känner dig psykiskt misshandlad - då blir du misshandlad. Du kan lita på dig själv. Om Du som läser det här undrar om den partner du lever med misshandlar dig verbalt eller känslomässigt - då kan du fundera över dessa saker:

1. Blir du "bestraffad" på olika sätt när du klagar över din partners beteende?

2. Talar din partner om för dig att din upplevelse av det han gör eller inte gör gentemot dig är ditt eget problem?

3. Om han ber dig om ursäkt för saker han gjort mot dig, hur låter han då? Låter han arg eller som om han egentligen inte menar det han säger?

4. Skyller han på dig när du påverkas av hans beteende? Om du gråter och är ledsen när han kallat dig fula saker och kanske kritiserat dig - säger han då till exempel att du är tråkig, överkänslig och dramatisk?

5. Är det alltid "fel" tillfälle att ta upp saker som händer i relationen?

6. Underminerar han på olika sätt din utveckling i livet, t ex din karriär, dina hobbies, ditt sociala umgänge, din personliga utveckling?

7. Förnekar han vad han gjort och sagt till dig, även fast du vet att han gjort och sagt dessa saker?

8. Rättfärdigar han sina sårande/skrämmande handlingar gentemot dig genom att säga att "du fick honom att göra det"?

9. Skrämmer han dig när han är arg? Rör han vid dig när han blir arg?

10. Tvingar han dig till sex eller att utföra vissa sexuella handlingar?

11. Är hans respektlösa, nedlåtande och förminskande beteende gentemot dig ett återkommande beteende, ett mönster? 

12. Visar du själv tecken på att ha blivit misshandlad? Att du känner att du inte kan göra något rätt, att självkänsla och självförtroende minskat, att du är rädd eller vaksam inför honom, att du tänker och känner att problemen inom relationen måste vara endast ditt fel, att du isolerar dig mer och mer från familj och vänner, att du har en känsla av att något är fel, att du känner dig deprimerad?

Allt detta är tecken på att du kan befinna dig i en relation där det förekommer misshandel.

 

OM DU VILL GÅ, MEN INTE VÅGAR ELLER ORKAR

Om Du som läser det här lever i en misshandelsrelation, och känner att du skulle vilja lämna den men inte vågar, då ska du veta att du kan ta små steg för att samla kraft. Även om det känns omöjligt just nu, behöver det inte kännas så längre fram. Att Du läser den här hemsidan är ett mycket stort första steg! Du kan fortsätta läsa om ämnet och samla kunskap. Kunskap ger dig kanske mer kraft och styrka? Du kanske kan anförtro dig åt någon du litar på, eller ringa Kvinnofridslinjen här ovan. Medvetenhet om vad som händer, och att det inte är ditt fel, är nyckeln till dig själv. Du ska veta att ditt verkliga jag finns där under den negativa självbild som misshandlaren har gjort till din. Det är inte för sent, och det finns människor som är beredda att hjälpa dig. Det kanske inte känns så, och du kanske känner dig väldigt ensam, men så är det. Du kan ta små steg, och vara snäll mot dig själv. Du kan fokusera på dig själv så gott du kan! Du har fokuserat på misshandlaren så länge, hans beteenden och humör, och nu kan du fokusera på dig själv i högre grad genom att läsa, fundera och prata med någon! För du är värd allt gott. 

Du ska också veta att du inte har gjort någonting för att förtjäna den misshandel du blivit utsatt för. Ingenting du har gjort, sagt, inte gjort eller inte sagt har gett misshandlaren någon rätt att misshandla Dig. Misshandlaren vill däremot få dig att tro det, han kommer jobba hårt för att du ska ta på dig skulden för det som sker. Han kanske säger att du provocerar honom till det eller att han bara "ger igen" för sådant du har gjort honom. Han kanske hävdar att han ville försvara sig gentemot dig på något sätt. Han kanske skyller på andra omständigheter, såsom att han var trött, stressad eller berusad. Han kommer egentligen att kunna säga vad som helst förutom att det är hans eget ansvar och att det var han som gjorde fel. Men ingen människa har rätt att misshandla någon annan, och det är misshandlaren som har problem.

Om Du som läser det här känner igen dig, kanske du ofta tvivlar på Dina egna iakttagelser och känslor. Det är helt normalt att det kan bli så med tanke på de omständigheter du just nu lever i eller tidigare har levt under. Då kan du pröva att tänka såhär:

Jag känner mig förminskad, alltså blir jag förminskad.

Jag känner mig nedtryckt, alltså blir jag nedtryckt.

Jag känner ____________ (fyll i valfritt), alltså blir jag ___________________(fyll i valfritt).

Om du känner en känsla, så ligger det något i att du känner så. Men misshandlaren vill få dig att tvivla på dina egna upplevelser, minnen, iakttagelser, åsikter och känslor. Om du delar dina känslor med en misshandlare om hur du känner det när han misshandlar dig verbalt exempelvis, kan du vara absolut säker på att han kommer förminska dina känslor eller förneka dem. Han kan ignorera dig, han kan skratta åt dig, han kan bli sarkastisk eller aggressiv.

Det är också viktigt att veta att misshandeln inte beror på dig eller ditt beteende. Det är misshandlaren som har problem, och han utsätter dig för sitt problem. Du kan inte göra någonting för att få honom att sluta. Du kan inte förändra honom. Även om ni kan ha det lugnare tillsammans i vissa perioder, kommer det för eller senare inträffa en ny misshandel, oavsett vad misshandlaren säger till dig och oavsett hur väl han kan behandla dig under dessa lugnare perioder. Misshandel i en nära relation går alltid i cykler. Det är viktigt att se förhållandet i sin helhet. Om det innehåller misshandel i någon form, är det ett stort varningstecken på att relationen skadar dig mer än den får dig att må bra, även om de små stunderna där du mår bra skulle kännas fantastiska. Inslag av våld i en relation påverkar hela relationen och gör den destruktiv.

Kom ihåg att kunskap om misshandel är makt, en sund personlig makt, som du kan använda dig av för att få det bättre. Ju mer du kan om ämnet våld i nära relationer, desto svårare blir det för misshandlaren att kontrollera dig. Ju mer du vet i ämnet, desto mer fri blir du. Du kan se hans beteende för vad det är: ett allvarligt problem som han har, och som han utsätter dig för. DET ÄR INGET FEL MED DIG.    

När du ser din situation ur ett kunskapsbaserat perspektiv, när du genomskådar misshandlaren, kan det hända att många olika känslor väller upp inom dig. En av dessa känslor kan vara ilska. Det är dock inte värt att konfrontera misshandlaren med din ilska. Det kan resultera i ytterligare verbal eller fysisk misshandel och kan rent bokstavligen bli livsfarligt för dig. Det är bättre att arbeta sig igenom dessa känslor med en kurator eller en psykolog, att ringa Kvinnofridslinjen eller att prata med någon annan du litar på och som vill dig väl. Misshandlaren kommer inte att höra dig på sättet du önskar, och han kommer inte att kunna hantera din styrka och kraft, som finns i ilskan. Han kommer att trappa upp sina egna metoder för att ta makt över dig och kontrollera dig, och det kan skada dig både psykiskt och fysiskt. 

Du kan förbereda dig genom kunskap om hur misshandlaren reagerar om du vill lämna honom. Han kommer att försöka utöka sin kontroll över dig. Han kommer kanske att vägra ta en paus i förhållandet, om du önskar det. Det gör han för att han är rädd att du ska bli starkare och mer kraftfull om du är för dig själv ett tag, och att du kanske når ut till andra människor under denna tid. Allt detta minskar hans kontroll över dig och vad du gör. Han kanske också säger saker som: "Ingen annan kille skulle vilja ha dig", "Du ska vara glad att jag har stått ut med dig", "Jag hoppas din nästa kille slår dig blå", "Du kommer aldrig klara dig", "Hur ska du egentligen försörja dig, det där kommer du aldrig fixa". Då är det viktigt att du ser hans kommentarer för vad de är: ett desperat sätt för honom att utöva sin makt och sitt behov av kontroll över dig. Dessa kommentarer har ingenting med dig att göra, utan kommer av misshandlarens egen fientlighet, hans hat och rädsla.

Du kommer att klara dig utmärkt utan misshandlaren, men du kommer att behöva hjälp och stöd, för det du varit med om har gjort dig illa och brutit ner dig på olika sätt. Du kommer att kunna hitta tillbaka till den människan du är och den som du en gång var, när du lever ett liv fritt från misshandel. 

 

UPPMUNTRAN

Några ord av uppmuntran kan du läsa här!

  

LIVET EFTER

Här kan Du läsa om livet efter - om när man har lämnat en relation där det förekommer misshandel i någon form. Om att gå från att vara ett offer till att bli en överlevare! Kom ihåg att Du kan mer än Du tror, Du orkar mer än du tror. Och när du har överlevt är det dags att börja leva och kanske fokusera på din egen personliga utveckling.

 

BOKTIPS

En stor del av informationen på den här sidan kommer från dessa två böcker. De är på engelska, men om man kan tänka sig att läsa på engelska är de väl värda investeringar. Finns exempelvis att köpa på Bokus.

"The verbally abusive relationship" av Patricia Evans.

Patricia Evans är en kvinna i USA som har en enorm kunskap om verbal misshandel, och den här boken är ett måste för den som vill lära sig om ämnet.

"Controlling people" är en annan bok av Patricia Evans och den beskriver människor som i allmänhet har ett behov av att kontrollera andra och hur man kan bemöta en sådan person.

"Why does he do that? Inside the minds of angry and controlling men" av Lundy Bancroft.

Lundy Bancroft är en man i USA, som har över 15 års erfarenhet av att arbeta i gruppterapi med män som misshandlat sina partners. Hans bok riktar sig till kvinnor som erfarit misshandel, och är mycket informativ och givande. Den handlar om männen som misshandlar, om vad som driver dem, om hur de resonerar och beter sig. Boken förmedlar det som är mycket viktigt i detta sammanhang: att problemet ligger hos mannen som misshandlar.

"Daily wisdom for Why does he do that?"

Lundy Bancroft vidareutvecklar sina resonemang i en nyutkommen (2015) bok, som är precis lika informativ som den första boken, men som även är stöttande och konstruktiv eftersom den vänder sig direkt till den misshandlade kvinnan och hur hon kan hantera sitt liv. Ska du endast läsa en av alla dessa böcker rekommenderar jag denna.

"The batterer as Parent" av Lundy Bancroft handlar om misshandlarens föräldraroll och om hur han ibland använder sig av de gemensamma barnen för att misshandla kvinnan psykiskt före och efter separationen. 

"The nice girl syndrome" av Beverly Engel. Engel är en terapeut i USA och skriver här om hur man kan bli av med sin strävan att behaga folk som inte förtjänar det och hur man kan bryta psykisk misshandel genom att stärka sig själv.

"Encouragements för the emotionally abused woman" av Beverly Engel. En liten bok med uppmuntran och vettiga råd för den som har blivit psykiskt misshandlad.

 

All fysisk misshandel i nära relationer har en gång börjat med en längre eller kortare period av verbal och psykisk misshandel. Därför är det viktigt att känna till de subtila varningstecknen för hur verbal misshandel tar sin början samt hur den därefter tar sig uttryck. Det finns även förhållanden utan fysiskt våld, men där verbal misshandel pågår år efter år, något som är förödande för offret och skapar lika mycket lidande som fysisk misshandel gör.

Den här hemsidan fokuserar på kärleksrelationer där en man misshandlar en kvinna. Verbal och fysisk misshandel förekommer även i samkönade parrelationer, och i parrelationer där en kvinna misshandlar en man.

Den här hemsidan fokuserar mycket på den verbala, alltså den psykiska, misshandeln. Men ordet misshandel kan på den här hemsidan syfta på både verbal och fysisk misshandel. Verbal misshandel leder ofta till fysisk sådan, och dessa kan existera parallellt med varandra i en nära relation. När ordet misshandel skrivs här, åsyftas alltså både verbal och/eller fysisk. Misshandel är misshandel, och den orsakar stora skador på en människa, oavsett om den utförs med ord och beteenden, eller med knytnävar.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)