Uppmuntran!

 

Om Du läser den här sidan och känner igen Dig - du kanske är, eller har varit, utsatt för verbal och psykisk misshandel i någon form - här kan du läsa några ord av uppmuntran.  

 

Att erkänna för sig själv att man har varit, eller är, utsatt för misshandel är det första steget till att återhämta sig från misshandeln.

 

Att komma i kontakt med ilskan över att ha blivit misshandlad är mycket värdefullt, för det hjälper Dig att återhämta dig från misshandeln och att resa dig från den. Man kan uttrycka och känna sin ilska tillsammans med någon man litar på och som vill en väl (alltså inte misshandlaren). Ilska är inte farlig, men undertryckt ilska kan vara det. Den kan skada din fysiska och psykiska hälsa och resultera i ett destruktivt raseriutbrott när den inte förmår undertryckas längre. Att känna sin ilska och uttrycka den på ett konstruktivt sätt i en trygg miljö (kanske hos en terapeut eller genom att skriva dagbok till exempelvis) är friskt och ett tecken på återhämtning.  

 

När man känner sin ilska går man från att vara offer till att vara överlevare. Ilskan ger också energi och motivation att förändra sin situation till det bättre.

 

Det är ingen svaghet att be om hjälp - det är mänskligt.

 

För att bli av med smärtan över att ha blivit misshandlad måste man först känna den. Det är förutsättningen för att bli fri från den och att återhämta sig från misshandeln.

 

JAG-BUDSKAP

 

Ingen kärlek är värd att må dåligt för. Om den här relationen får mig att älska mig själv mindre är den inte värd att vara i.

 

Jag tillåter ingen att tala om för mig vem jag är.

 

Verbal misshandel är en lögn om mig, som berättas för mig.

 

Jag är inte orsaken till någon annan irritation, ilska eller raseri.

 

Det är inte mitt fel att jag blivit psykiskt eller fysiskt misshandlad.

 

Jag förtjänar att vara fri från ångest och lidande.

 

Jag har rätt att ha mina egna åsikter, att fatta mina egna beslut och att få det som jag vill ibland. Jag har rätt att stå upp för mig själv.

 

Ingen har någonsin rätt att misshandla mig och göra mig illa verbalt eller fysiskt.

 

Jag förtjänar lugn och ro, förutsägbarhet och stabilitet i mitt liv.

 

Jag förtjänar en miljö och en omgivning där jag kan utvecklas, blomstra och må bra, inte endast överleva.

 

Jag ska vara snäll mot mig själv och behandla mig själv med omtanke och respekt, och jag tänker förvänta mig att andra också gör det.

 

Jag kan lita på mina egna känslor, min intuition och mina iakttagelser.

 

Jag ska vara medveten om var mina gränser går och vara uppmärksam på när någon överträder dem.

 

Jag ska fokusera på mig själv. Om jag känner en tomhet ska jag fylla upp den med med mig själv - mina känslor, mina önskningar, mina drömmar och övertygelser. Den enda som kan göra mig själv hel och fylla min inre tomhet och ge mig en mening - är jag själv.

 

Om jag vill kan jag hitta en trygg plats där jag är skyddad från att bli skadad på något som helst sätt. Det kan vara en plats inuti mig själv, eller en plats utomhus, eller ett särskilt rum där jag kan hämta kraft och vara trygg. Den här platsen kan hjälpa mig att hantera det som är svårt, smärtsamt eller skrämmande.

 

Jag kan ge mig själv det jag försöker få ifrån andra i form av kärlek, uppmuntran, beundran, godkännande.

 

Jag kan bryta misshandeln genom att aldrig mer tillåta någon att misshandla mig, och ej heller vara den som misshandlar någon annan.

 

Om jag har varit i en nära relation där jag blivit misshandlad kan jag undvika en sådan relation igen genom att lära mig mer om varningstecken, och genom att jobba med mig själv, höja min självkänsla och jobba med min rädsla för att vara ensam. Då blir det lättare att ha en sund kärleksrelation i framtiden och om jag på nytt skulle befinna mig i en relation där varningstecken förekommer - då kan jag ta mig ur den snabbt. 

 

Om någon ger mig makt är den antagligen inte värd att ha. Jag måste ta makten själv.

 

Jag kan säga nej till det jag inte vill ha eller det jag inte gillar. Jag har rätt att säga nej.

 

Jag behöver inte ta andras skit.

 

Jag är en viktig människa.

 

Jag är en värdefull person.

 

Jag förtjänar att bli behandlad med respekt.

 

Jag kan avgöra själv vad som är bäst för mig.

 

Jag kan göra förändringar i mitt liv om jag vill.

 

Jag är inte ensam; jag kan be andra om hjälp.

 

Jag är värd att någon annan anstränger sig för mig och jobbar med sig själv för mig.

 

Jag förtjänar att göra mitt eget liv lyckligt och tryggt.

 

Jag kan lita på min egen kreativitet och mina egna resurser.

 

All fysisk misshandel i nära relationer har en gång börjat med en längre eller kortare period av verbal och psykisk misshandel. Därför är det viktigt att känna till de subtila varningstecknen för hur verbal misshandel tar sin början samt hur den därefter tar sig uttryck. Det finns även förhållanden utan fysiskt våld, men där verbal misshandel pågår år efter år, något som är förödande för offret och skapar lika mycket lidande som fysisk misshandel gör.

Den här hemsidan fokuserar på kärleksrelationer där en man misshandlar en kvinna. Verbal och fysisk misshandel förekommer även i samkönade parrelationer, och i parrelationer där en kvinna misshandlar en man.

Den här hemsidan fokuserar mycket på den verbala, alltså den psykiska, misshandeln. Men ordet misshandel kan på den här hemsidan syfta på både verbal och fysisk misshandel. Verbal misshandel leder ofta till fysisk sådan, och dessa kan existera parallellt med varandra i en nära relation. När ordet misshandel skrivs här, åsyftas alltså både verbal och/eller fysisk. Misshandel är misshandel, och den orsakar stora skador på en människa, oavsett om den utförs med ord och beteenden, eller med knytnävar.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)