The nice girl syndrome

Är du alldeles för snäll för ditt eget bästa? Är du mån om att ständigt vara snäll, trevlig, empatisk och förstående? Brukar du ge folk en andra chans, trots att de inte förtjänar den? Tänker du att om du bara är trevlig mot din partner så kommer han att till slut behandla dig lika väl som du behandlar honom? 

Beverly Engel är en terapeut i USA som i sitt yrke har stor erfarenhet av all sorts misshandel i nära relationer. Hon har skrivit boken "The nice girl syndrome", och informationen i det här avsnittet kommer från den boken. Engel menar att kvinnor som just vill vara snälla, förstående och förlåtande är ett tacksamt byte för misshandlare som vill ha makt och kontroll över en annan människa. Men kvinnor har inte råd att vara så pass snälla, för det kan kosta desto mer. I värsta fall kan det kosta en den psykiska hälsan, den fysiska hälsan och i värsta fall livet. När man är alldeles för snäll och tillåtande riskerar man i högre grad att bli utnyttjad, tagen för given, misshandlad och trampad på. En kvinna som är alldeles för snäll blir ofta inte respekterad, och hennes snällhet ses som inbjudande för män med en misshandlarpersonlighet.

En missuppfattning hos kvinnor som är alldeles för snälla är att: om hon är trevlig och snäll mot andra kommer de att vara trevliga och snälla mot henne, och är de inte det just nu, så kommer de att bli det med tiden, om hon bara är snäll tillräckligt länge. Det här tankesättet är även mycket vanligt hos offret i en nära relation där verbalt och fysiskt våld ingår.

Den som blir misshandlad kan komma att tro att om hon bara behandlar sin partner väl så kommer han göra samma sak mot henne. Och om hon behandlar honom lika illa som han behandlar henne, exempelvis med att skrika sårande saker tillbaka när hon inte orkar mer misshandel, så kommer mannen förstå hur mycket han sårar henne med sitt beteende och därmed sluta upp med det. Detta är en missuppfattning. Den som misshandlar kommer inte sluta bara för att han blir behandlad väl, tvärtom. Han ser snällhet som en svaghet och en inbjudan att misshandla. Och när han blir behandlad illa av offret, kommer han se det som en möjlighet att få "ge igen", och han kommer förmodligen att ge igen dubbelt. Det är därför många män som misshandlar sin partner försöker övertyga omvärlden att det är hon som misshandlar honom, när hon i själva verket har handlat i självförsvar eller har tagit efter hans beteende i ett slutgiltigt, desperat försök att få honom att förstå hur det känns för henne när han misshandlar. En misshandlares behov av att misshandla kan inte på något sätt påverkas av hans partner. Det är inte offret som styr, skapar eller vidmakthåller misshandeln - det kommer ifrån misshandlaren själv och har att göra med hans egen problematik. Och såhär är det i stort också: människor blir inte trevligare mot dig för att du är extra trevlig, snäll och förlåtande mot dem. Och varför är det så?

1. Folk har sina egna problem och tillkortakommanden. De har sina fördomar, de kanske tycker du påminner om någon de inte gillar eller så har de egna problem som påverkar beteendet och humöret negativt. Om någon behandlar dig illa har det ofta inget att göra med dig.

2. Det finns människor som till naturen är misshandlare och mobbare och som har en tendens att utnyttja andra, kräva för mycket av andra och dominera över andra.

3. Ibland kan folk bli provocerade av någon som är överdrivet snäll och vänlig och förlåtande. De kanske känner att snällheten inte är helt och hållet äkta, eller att den känns krävande för dem. Är man ständigt alldeles för snäll är man ju inte riktigt sig själv, man är kanske inte helt autentisk, och en del människor blir avskräckta av det.

4. Det finns människor som ser snällheten som en inbjudan att vara elaka och som kommer att utnyttja snällheten på olika vis.

Om man är väldigt snäll och förlåtande kan det komma av ett slags magiskt tänkande som handlar om att "om jag är schysst mot andra kommer de vara schyssta mot mig" och "goda människor får goda saker i livet". Om andra då inte är schyssta mot en kan man då vara benägen att ta det personligt och ta på sig skulden för deras beteende, eftersom man tänker att goda människor får goda saker. Har man då blivit utsatt för illa behandling är risken stor att man tar det som om man själv inte varit tillräckligt snäll, förstående, perfekt och empatisk. Man tar på sig skulden för den andras dåliga beteende och de elakheter man blivit utsatt för. Detta är något en misshandlare utnyttjar. Han vill få kvinnan att tro att det är hennes eget fel att han kritiserar henne, kränker henne, skämtar på hennes bekostnad och kanske slår henne. Är man en kvinna som redan har tankesättet att goda människor får goda saker, kommer man automatiskt att tro att misshandeln är ens eget fel. Hade man bara varit mer snäll, perfekt osv hade man inte blivit misshandlad. Och detta är naturligtvis inte sant!

Det är därför viktigt att frigöra sig från det magiska tankesättet som handlar om att "är jag schysst mot andra så är de garanterat schyssta mot mig". Det finns nämligen ingen sådan rättvisa. Och goda människor drabbas av dåliga saker och dåliga bemötanden, och det har oftast ingenting att göra med de som drabbas, utan med de som beter sig illa. Man kan inte förändra människor med sitt beteende. Den som vill misshandla kommer att göra det, och han kommer att söka sig till någon som är ett lämpligt offer. Någon som är snäll, förstående, empatisk och förlåtande och som är benägen att ta på sig skulden för andras dåliga beteende. Naturligtvis är det bra att vara snäll, empatisk och förstående, men man ska vara det mot rätt människor: de som förtjänar det. En person som misshandlar en psykiskt eller fysiskt förtjänar det inte. Den personen kan aldrig förändra sig med hjälp av andras godhet. Han kan bara förändras om han själv vill det, och det händer sällan eftersom han får vinster med sitt beteende och har en egen, djup problematik. 

 

STYRKA - ATT VARA EN STARK KVINNA - ÄR VÄRT ATT STRÄVA EFTER! OCH DET ÄR INTE FÖR SENT.

1. När man är en stark kvinna vet man att ens eget trevliga och snälla bemötande inte är någon garanti för att man ska få samma bemötande tillbaka. Man vet att man främst ska satsa på att respektera sig själv - och sedan kräva samma respekt från andra.

2. Man riskerar aldrig sin egen säkerhet eller sin egen självkänsla för att behaga eller behålla en man. Om mannen behandlar en illa säger man ifrån och förklarar hur man vill bli behandlad. Om det händer upprepade gånger går man därifrån. Man har nolltolerans när det gäller alla former av verbal misshandel, som ju är första varningstecknet på att något är fel i relationen och att fysiskt våld så småningom kan ta sin början.

3. Man vill ha en partner i sitt liv, men inte till priset av sin eller sina barns säkerhet, eller till priset av ens eget självförtroende, ens självkänsla eller frid.

4. Man skaffar sig nödvändiga kunskaper om verbal misshandel för att kunna upptäcka den och genomskåda den, samt bemöta den. Man skaffar sig kunskap om varningstecknen för att fysiskt våld kan inträffa. Och man sprider det man vet till sin omgivning och blundar inte för om någon i ens omgivning befinner sig i ett våldsamt förhållande.

5. Man vet vad man vill ha och vet också att man har rätt att ha det man vill ha.

6. Man respekterar andra och deras rättigheter, men om man själv och ens rättigheter inte blir respekterade kan man stå upp för sig själv. Man låter ingen köra över en.

7. Man vet att det är viktigare att stå upp för vad man själv tycker och tänker än att få andras gillande.  

8. Man jobbar med sig själv så att man kan vara den bästa versionen av sig själv och man förväntar sig att andra ska acceptera en och tycka om en för det man är. Man tänker inte förändra sig för att behaga sin partner eller någon annan.

9. Man vet att man inte kan förlita sig på att andra ska beskydda en eller rädda en. Man vet att man bör vara sin egen beskyddare och räddare, både fysiskt och känslomässigt.  

10. Man vet att det inte är säkert för en att vara naiv och oskyldig, eftersom det bjuder in folk till att utnyttja en på olika sätt. Det är bättre att ta ansvar för sig själv.

 

Det är väldigt vanligt bland kvinnor att man är "en snäll flicka". Många kvinnor har dessa drag i sig mer eller mindre. Men det är aldrig för sent att gå från en snäll flicka till en stark kvinna! Det är viktigt att veta. Som stark kvinna har man självförtroende, kompetens, övertygelse och mod. Första steget är att bli medveten om sig själv och sina mönster. Då har man kommit en bit på väg. Läser Du det här och känner igen dig i The Nice girl Syndrome, ska du veta att du inte är ensam om det och att Du förmodligen redan är en bit på väg från den överdrivna snällheten. Kanske har du fått nya tankar och insikter. Medvetenhet är nyckeln till att komma vidare. Det är aldrig för sent!

Den förståelse, välvilja, empati, respekt och förlåtelse den snälla flickan ger till andra, oavsett om de förtjänar det eller ej, dessa saker ger den starka kvinnan till sig själv först och främst. Hon är snäll mot sig själv, samt mot de som verkligen förtjänar det och som med sitt beteende konstant visar att de förtjänar det. En misshandlare kan ju också vid vissa tillfällen eller under vissa perioder vara snäll, men hans beteende är inte konstant; hans värme kommer förr eller senare följas av våld. Kanske ska den snälla flickan vända fokus från frågan om vad hon förtjänar att få av den andre till att fokusera på frågan: vad förtjänar den andre att få av mig?

All fysisk misshandel i nära relationer har en gång börjat med en längre eller kortare period av verbal och psykisk misshandel. Därför är det viktigt att känna till de subtila varningstecknen för hur verbal misshandel tar sin början samt hur den därefter tar sig uttryck. Det finns även förhållanden utan fysiskt våld, men där verbal misshandel pågår år efter år, något som är förödande för offret och skapar lika mycket lidande som fysisk misshandel gör.

Den här hemsidan fokuserar på kärleksrelationer där en man misshandlar en kvinna. Verbal och fysisk misshandel förekommer även i samkönade parrelationer, och i parrelationer där en kvinna misshandlar en man.

Den här hemsidan fokuserar mycket på den verbala, alltså den psykiska, misshandeln. Men ordet misshandel kan på den här hemsidan syfta på både verbal och fysisk misshandel. Verbal misshandel leder ofta till fysisk sådan, och dessa kan existera parallellt med varandra i en nära relation. När ordet misshandel skrivs här, åsyftas alltså både verbal och/eller fysisk. Misshandel är misshandel, och den orsakar stora skador på en människa, oavsett om den utförs med ord och beteenden, eller med knytnävar.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)