Passiv-aggressiv

Psykisk och verbal misshandel är ju ofta en form av maskerad misshandel, och en del av detta kan vara ett passivt-aggressivt beteende. En person som är passiv-aggressiv är en mästare på att misshandla samtidigt som han eller hon framstår som normal, hjälpsam och trevlig. Ett passivt-aggressivt beteende kan alltså vara svårt att sätta fingret på och komma åt. Det är ett manipulativt beteende; att få som man vill utan att uttrycka vad man vill och ta ansvar för vad man vill. Den som är passiv-aggressiv ger ingen respons när det är väntat. Ilska uttrycks inte heller på ett rakt sätt, utan visar sig i sarkasm, iskall tystnad, "glömska", slingrande eller undvikande, och den passivt aggressive kommer inte att bekräfta att han är arg eller motvillig till något. Han kommer istället bete sig passivt och indirekt.

Exempel: Istället för att t ex säga ifrån att han inte vill städa, kommer mannen att säga att han ska göra det, men undvika att sätta igång med städningen. Istället för att säga "jag vill inte städa " kommer han att förhala det hela och bete sig passivt. När partnern till slut blir frustrerad och arg för att han inte tagit itu med det han sagt att han skulle göra, kommer han att titta undrande på henne. Partnern blir den "instabila, arga och galna" i sammanhanget. Mannen kommer alltid ha rationella förklaringar till sitt beteende och kommer att skylla ifrån sig istället för att ta ansvar. Det kan sluta med att partnern får be om ursäkt för att hon "brusade upp". Här har alltså en psykisk misshandel inträffat utan att mannen ens har behövt höja rösten. Han är istället lugn, kall, passiv och rationell, medan partnern är upprörd, arg, sårad och förvirrad och till slut måste be om ursäkt för att hon känner sina egna känslor.

Vad kan ett passivt-aggressivt beteende innehålla?

  • Otydlighet. Den man som är passiv-aggressiv är inte tydlig med vad han känner och tänker. Han ger ofta blandade budskap. Partnern kommer att undra var hon har honom och vad han menar med det han säger. Det är mycket svårt att reda ut konflikter med någon som ger otydlig och otillräcklig information. Mannen menar sällan det han säger och säger sällan det han menar. Det enda sättet att veta hur en passiv-aggressiv person känner angående något är att se på hans handlingar, vad han faktiskt gör.

 

  • Glömska. Att ständigt "glömma bort" överenskommelser, tider, planer och möten är ett passivt-aggressivt beteende om det inte finns någon medicinsk orsak till att man har svårt att komma ihåg. Att glömma bort gemensamma saker som är viktiga för partnern är ett mycket effektivt sätt att få henne förvirrad, arg, orolig, stressad och ur balans på olika sätt. Hon kommer att känna det som om hon inte har kontroll över sitt eget liv och glömskan kan mycket väl sabotera för henne i hennes eget liv, i hennes karriär och sociala liv. Att "glömma" sin partners födelsedag eller en årsdag kan även vara ett effektfullt sätt att såra sin partner och göra henne illa. Det är svårt att "komma åt" ett beteende som glömska, eftersom det verkar så oskyldigt. Alla glömmer vi ju ibland.   

 

  • Skylla ifrån sig. Den passiv-aggressive skyller oftast ifrån sig. Ingenting är någonsin hans fel. Han kan inte se sin egen del i konflikter, missförstånd, separationer eller tråkiga händelser. När någon i ett parförhållande ständigt skyller på partnern kommer den som alltid få skulden må sämre och sämre, kanske utveckla depression och kroppsliga symtom, medan den som skyller ifrån sig är "skyddad" från att se på sig själv. Han behöver därmed inte ta ansvar för det som händer och det som han gör, och han behöver därmed heller inte förändra sig själv och sitt beteende. Han kan fortsätta vara "ofelbar" i sina egna ögon.

 

  • Brist på ilska. Tvärtom vad myten säger är många misshandlare inte särskilt arga på ett konkret, uppenbart sätt. De kan vara "nöjda" och lugna på ytan, men kommer att visa sin ilska genom små nålstick i form av komplimanger som egentligen är en förolämpning eller ett skämt på partnerns bekostnad. Den som misshandlar låter ofta sin ilska sippra fram i en fientlig eller nedlåtande attityd, istället för att vara arg på ett mer direkt och rakt sätt. Kommentarer som är ett diffust slag under bältet eller som angriper partnerns ömma punkter är också vanliga.  Sarkastiska kommentarer hör också hit och är ett uttryck för den fientlighet och ilska mannen har.

 

  • Hindra. Den passivt-aggressive kommer att se till att det partnern helst av allt vill ha från honom kommer hon inte att få. Han kommer att bete sig som om han vill göra allt för sin partner, samtidigt som han aldrig kommer att fullfölja dessa "ambitioner". Partnern lämnas förvirrad och frustrerad. Hon kommer att känna det som om hon kanske begär för mycket av mannen, och det är exakt det han vill att hon ska känna. Ett exempel på det här är paret som letar lägenhet tillsammans. Den passiv-aggressive mannen kommer att utåt sett vara mycket ivrig att hitta ett gemensamt hem, men kommer samtidigt att hitta fel på varenda lägenhet de tittar på.

 

  • Offerrollen. Den passivt-aggressive spelar gärna offer. Han kommer att vara det osyldiga offret i allt som händer, även när det är han som beter sig illa. Ett exempel är mannen som slår sin sambo, bara för att säga att han aldrig skulle slagit henne om det inte var för att hon provocerade honom. Eller mannen som säger elaka saker till sin hustru, och samtidigt säger att han aldrig skulle behövt säga allt detta om hon hade ställt upp mer för honom.

 

  • Förhalande. Att förhala saker är ett passivt-aggressivt beteende. Att aldrig hålla och respektera deadlines av olika slag kan vara ett exempel på att förhala. Det kan också vara att säga att man ska städa upp utan att göra det, vilket till slut leder till att partnern till slut tar tag i städningen på egen hand.  

 

Den passivt-aggressive mannen är ofta attraherad av en partner med låg självkänsla eller en partner som har en tendens att ursäkta andra människors dåliga beteende. Att undvika att vara i en relation med en passivt aggressiv person kan vara viktigt. Man kan rusta sig bättre genom att stärka sin egen självkänsla, inte ge folk en andra chans samt fokusera på att man inte kan förändra eller "rädda" någon annan. Det går inte att ha en sund kärleksrelation med en passivt-aggressiv person, eftersom den personen är rädd för intimitet. Den passivt-aggressive är rädd för allt som kan upplevas som beroende av en annan person och vill därför hellre kontrollera sin partner i syfte att hålla distansen.

 

All fysisk misshandel i nära relationer har en gång börjat med en längre eller kortare period av verbal och psykisk misshandel. Därför är det viktigt att känna till de subtila varningstecknen för hur verbal misshandel tar sin början samt hur den därefter tar sig uttryck. Det finns även förhållanden utan fysiskt våld, men där verbal misshandel pågår år efter år, något som är förödande för offret och skapar lika mycket lidande som fysisk misshandel gör.

Den här hemsidan fokuserar på kärleksrelationer där en man misshandlar en kvinna. Verbal och fysisk misshandel förekommer även i samkönade parrelationer, och i parrelationer där en kvinna misshandlar en man.

Den här hemsidan fokuserar mycket på den verbala, alltså den psykiska, misshandeln. Men ordet misshandel kan på den här hemsidan syfta på både verbal och fysisk misshandel. Verbal misshandel leder ofta till fysisk sådan, och dessa kan existera parallellt med varandra i en nära relation. När ordet misshandel skrivs här, åsyftas alltså både verbal och/eller fysisk. Misshandel är misshandel, och den orsakar stora skador på en människa, oavsett om den utförs med ord och beteenden, eller med knytnävar.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)