Konkreta exempel

Sara ska hålla ett föredrag i en förening hon är med i. Hon ska prata om något som ligger henne varmt om hjärtat och är både nervös och glad inför uppgiften. Veckorna innan föredraget upptas hennes tid och tankar av en hel del av det, och hennes sambo Karl stöttar henne och verkar glad för hennes skull. Han till och med skryter om Sara och hennes engagemang inför deras vänner och säger att han ska komma och titta när hon håller sitt föredrag och vara med henne på festen som ska vara efteråt.

När dagen är inne dyker dock aldrig Karl upp. Sara blir orolig att det kan ha hänt något och nervositeten inför framträdandet blandas med oron över att det kan ha hänt Karl något, eftersom han lovat att han skulle komma. Hon håller sitt föredrag och det går bra, men berömmet och lättnaden efteråt grumlas av tankarna på varför Karl aldrig kom. Till slut ringer hon honom på hans mobil och han svarar som om ingenting har hänt. Han säger att något kom emellan på jobbet och att han dessutom trodde att hon skulle hålla föredraget senare på kvällen. Sara kan inte förstå hur Karl kunde glömma bort tiden de pratat om. Karl säger att han inte kunde hjälpa att han har mycket på jobbet och att hon dessutom brukar vara vimsig med tider, och att han är säker på att hon sagt en senare tid. Sara lägger på och går tillbaka till de andra på festen. Hon låtsas ha roligt, men känner sig upprörd och förvirrad efter samtalet och går hem tidigare.

Hemma väntar Karl och Sara är ledsen och upprörd över att han nu inte ens inte kom till festen. Karl säger att Sara är överkänslig och självisk. Han var faktiskt tvungen att jobba. Sara börjar då försöka få Karl att förstå att hon blev ledsen att han inte kom ens till festen och att han inte ens brydde sig om att ringa och berätta det. Hon tänker att om hon bara kan få Karl att förstå hur viktigt det var för henne att han stöttade henne så kommer han be om ursäkt och förstå hennes känslor. Karl säger då att Sara aldrig vill förstå honom, att hon alltid tänker på sig själv främst. Sara blir ännu mer upprörd och försöker försvara sig genom att säga att hon inte alls alltid är självisk. Hon börjar gråta och då avfärdar Karl henne med att säga att han inte tänker prata mer om det här. Han går och lägger sig. Kvar sitter Sara och är ledsen och frustrerad. Att hon hållit ett bra föredrag och fått beröm kommer helt i skymundan och istället lägger hon all sin energi på att försöka förstå vad som egentligen hände och vad hon kan ha gjort för att det skulle bli såhär.

När hon nästa dag nämner händelsen för sina två väninnor möts hon av oförståelse. Väninnorna känner Karl och var med då han skröt som Saras föredrag inför kompiskretsen. De säger att han nog inte kunde hjälpa att han hade mycket på jobbet, även om det var tråkigt att han inte kom. De säger att det förmodligen blev ett missförstånd angående tiden, och att det är sådant som kan hända. De är välmenande och försöker förstå Karls handlande i syfte att lugna Sara. Sara lämnas med känslan av förvirring och ensamhet. Hon lugnar sig själv med att det nog är så som väninnorna säger, och att hon förmodligen har överreagerat. Hon är nog överkänslig så som Karl sade, och hon sa kanske fel tid till Karl. Det måste hon ha gjort, annars skulle han ju ha kommit eller åtminstone ringt om han blev sen. Hon bestämmer sig för att glömma händelsen, men kvar i henne finns känslor av förvirring, smärta, ensamhet och frustration. Hon har också glidit ifrån sitt eget jag en bit, för hon har helt slutat fokusera på sin bedrift och framgång i föreningen, det som betyder något för henne och som hon brinner för. Det som är en frisk och lustfylld del av hennes jag. Istället ägnar hon sig åt att fundera ut vad som hände i relationen med Karl och om det kanske kan vara något fel med henne. Hon bestämmer sig för att vara extra noga nästa gång hon ger Karl information om något viktigt och att anstränga sig mer för att förstå Karl i hans arbetssituation och inte vara så självisk.

ANALYS: Karl använder sig av crazymaking här. Han låtsas att han inte vet vilken tid föredraget var och menar att Sara sagt en annan tid till honom (vilket hon inte har gjort). När Sara ifrågasätter varför han inte kom säger han att han måste jobba och skuldbelägger Sara med att hon är självisk. Han kommer sedan inte till festen i syfte att försvåra för Sara rent socialt: att vara där och ha koppla av och roligt med andra människor. Hon går mycket riktigt hem tidigare. Han har veckorna innan varit stöttande och positiv till föredraget, men när det väl gäller finns han inte där för Sara - i själva situationen där hon är en aning nervös och i behov av stöttning. Han ger henne inte det hon behöver i en situation där hon är sårbar.

När Sara försöker få Karl att förstå hennes känslor kommer han inte att göra det, eftersom han inte vill göra det. Han vill ha makt och kontroll, och det kan han inte få om han har en intimitet med Sara där han känner empati med henne. Han kommer istället utnyttja tillfället genom att avleda Sara och få henne att fokusera på sina egna ”brister” genom att ge hennes person kritik– att hon aldrig vill förstå honom och att hon är självisk. Därefter blockerar han all vidare kommunikation genom att gå och lägga sig. Han tar en offerroll där han beskyller Sara för att vara självisk, vimsig och anklagande. Det som han egentligen gör mot henne då han anklagar henne och kritiserar henne. Han gör Sara till den som är "omöjlig" och "elak", och använder det som ett skäl att sårat dra sig undan och blockera all vidare kommunikation. Det går därmed inte att lösa situationen. Sara kommer dock att tro det, eftersom hon ser Karl som en rationell person som säger rationella saker. I själva verket är Karls beteende och det han säger irrationellt, men Sara kommer att ta sig an problemet som om det går att lösa med extra förklaringar och rationellt tänkande, samt empati. Det är därför hon kämpar med att försöka få Karl att förstå hennes känslor, men ju mer hon gör det, desto mer anledningar kommer han ta att kritisera henne, skuldbelägga henne, avleda henne och blockera henne.

Sara är alltför upptagen med att försöka nå fram till Karl och reda ut situationen istället för att se det irrationella i hans beteende. Hade han behövt jobba borde han kanske ha ringt henne och berättat det. Hade han fått fel tid borde han ju då ha dykt upp senare, åtminstone till festen efteråt. Inget av detta gör han! Oavsett vilka missförstånd och händelser som inträffat skulle en respektfull partner ha bett om ursäkt och lyssnat till sin partners känslor, istället för att förminska och avfärda hennes upprördhet över det faktum att han aldrig dök upp.

Samtidigt har Karl varit stöttande och stolt och visat en snäll image inför omgivningen, vilket gör att Saras väninnor ser honom som en snäll och generös man. De kommer därför inte i första hand tro att händelsen vittnar om någon hänsynslöshet från Karls sida, utan de kommer att vilja förstå honom. Detta isolerar Sara, eftersom hon inte kan nå ut till omgivningen med vad som pågår. Karls förklaring till varför han aldrig dök upp till föredraget – att han måste jobba och att han fått fel tid – är dessutom oskyldiga skäl som inte går att ”komma åt”.  

Hela händelsen gör slutligen att Sara glider ifrån sitt jag en bit; själva föredraget och allt det positiva med det kommer helt i skymundan och dagen präglas istället av Karls och Saras relation och Saras ”själviskhet” och ”vimsighet”. Efter varje liknande händelse kommer Sara ägna mer energi åt att vilja laga, förändra och förstå förhållandet och mindre energi åt det som hon brinner för och är intresserad av utanför förhållandet. Hon kommer att tappa sitt engagemang och sin drivkraft, delvis för att det kräver mycket energi att försöka förstå vad som händer inom förhållandet, delvis för att hon själv alltmer börjar fokusera på sina "brister". En händelse som detta föredrag hade kunnat vara positiv och stärkande för Sara, men istället gav dagen en känsla av att vara defekt snarare än duktig och kompetent, och denna känsla går inte att nå ut med till andra eftersom händelsen inte riktigt går att förklara för andra. Sara är ensam med sin förvirring och smärta. Det är mycket möjligt att hon nu kommer försöka förändra sig själv till "det bättre" i syfte att förbättra kommunikationen med Karl. Sara beter sig normalt i en onormal situation eftersom hon är en människa med empati och förståelse, och hon tar sig an situationen som om Karl var likadan. 

All fysisk misshandel i nära relationer har en gång börjat med en längre eller kortare period av verbal och psykisk misshandel. Därför är det viktigt att känna till de subtila varningstecknen för hur verbal misshandel tar sin början samt hur den därefter tar sig uttryck. Det finns även förhållanden utan fysiskt våld, men där verbal misshandel pågår år efter år, något som är förödande för offret och skapar lika mycket lidande som fysisk misshandel gör.

Den här hemsidan fokuserar på kärleksrelationer där en man misshandlar en kvinna. Verbal och fysisk misshandel förekommer även i samkönade parrelationer, och i parrelationer där en kvinna misshandlar en man.

Den här hemsidan fokuserar mycket på den verbala, alltså den psykiska, misshandeln. Men ordet misshandel kan på den här hemsidan syfta på både verbal och fysisk misshandel. Verbal misshandel leder ofta till fysisk sådan, och dessa kan existera parallellt med varandra i en nära relation. När ordet misshandel skrivs här, åsyftas alltså både verbal och/eller fysisk. Misshandel är misshandel, och den orsakar stora skador på en människa, oavsett om den utförs med ord och beteenden, eller med knytnävar.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)